برگزاری تور عکاسی ادیان اصفهان

برنامه تور یکروزه عکاسی ادیان اصفهان در تاریخ 21 تیرماه سال 1398 شمسی به تعداد 44 نفر در اصفهان برگزار شد و شرکت کنندگان در این برنامه از مکانهای زیر بازدید و عکاسی کردند.

1.کلیسای کاتولیک ها

2. کلیسای مریم از کلیساهای ارامنه

3. قبرستان ارامنه

4. آتشکده درب مهر گوهر ومهربان

5. آرامگاه علی بن سهل الازهر اصفهانی

6. بقعه پیر بکران

7. آسترا خاتون قبرستان مهم و از عبادگاههای بسیار مهم یهودیان ایران و جهان.