ثبت مجموعه آثاراشیاء تاریخی و صنایع دستی

یکی از زمینه های فعالیت شرکت توسعه گردشگری سپهر فیروزه ایرانیان ثبت مجموعه آثار اشیای تاریخی و صنایع دستی می باشد و شرکت تاکنون فعالیتهایی را در این زمینه انجام داده است که گزارش برخی از آنها در زیر خدمت شما ارائه می شود. مجموعه داران و افاد علاقه مند به مجموعه داری می توانند با تماس و مراجعه به شرکت کمکهای لازم در این زمینه را دریافت نمایند.

ثبت مجموعه اشیاء تاریخی در تاریخ 1399/07/25