اعضای هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری سپهر فیروزه ایرانیان

مهندس علی مهدی پور

1- مهندس علی مهدی پور: رئیس هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری سپهر فیروزه ایرانیان، موسس شرکت آب معدنی سن بی،

فعالیت در زمینه های: فرهنگی و اجتماعی و سایسی در مراکز دولتی، سازماندهی و آموزش در تخصصهای مختلف در مراکز دولتی، مدیریت اداری و مالی در مراکز دولتی، سیاحتی و زیارتی و جهانگردی، خدمت رسانی به مناطق روستایی و مناطق محروم.

دکتر پروانه محمدی حصاری

2-دکتر پروانه محمدی حصاری: دارای مدرک دکتری در زمینه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و گردشگری، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری سپهرفیروزه ایرانیان

زمینه های تخصص و فعالیت: کارشناس کمیسیون گردشگری در شهر های مختلف، کارشناس مطالعات گردشگری در شرکت های مختلف، مدیریت داخلی شرکتهای مختلف، برگزاری تور های داخلی و خارجی، شرکت در طرح های هادی در شهرستانهای مختلف، نویسنده مقالات علمی و پژوهشی و ISI

مهندس سحر محمدی حصاری

3- مهندس سحر محمدی حصاری، دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان انگلیسی، نایب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری سپهر فیروزه ایرانیان

زمینه های تخصص و فعالیت: استاد یار زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، تدریس زبان انگلیسی در موسسات مختلف، ترجمه متون علمی و دانشگاهی، نویسنده مقالات علمی و پژوهشی و ISI

دکتر امیر گندمکار

4- دکتر امیر گندمکار: دارای مدرک دکتری در زمینه اقلیم شناسی، مدرس دانشگاه، عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، پژوهشگر برتر استان اصفهان درسالهای متوالی، پژوهشگر برتر منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1392

زمینه های تخصص و فعالیت: دارای سوابق متعدد اجرایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، تهیه و اجرای طرح های متعدد علمی پزوهشی جغرافیایی و گردشگری، نویسده کتب و مقالات علمی، پژوهشی و ISI متعدد در داخل و خارج از کشور