زمینه های کاری و فعالیت های شرکت :

  1. مشاوره ، مطالعه و تجهیز هتلها ، تاسیس و اداره هتلها
  2. مهمانسرا ها ، مجتمع های اقامتی و کمپینهای گردشگری
  3. بررسی پتانسیل های سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری
  4. عقد تفاهم نامه های مرتبط با زمینه فعالیت های گردشگری شرکتهاو ارگان های دولتی
  5. جذب سرمایه های داخلی و خارجی
  6. برگزارکننده تور های داخلی و خارجی
  7. مرمت و احیای آثار تاریخی و سایت های گردشگری